|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 

Strynø er en ø beliggende syd for Tåsinge mellem Langeland og Ærø i Rudkøbing Kommune. Øen dækker et areal på 4,88 km² og har 218 indbyggere. Der er færgeforbindelse fra Rudkøbing.Natur på Strynø

De mange levende hegn består af stynede popler og seljerøn. Ved digerne ses bukketorn som kan danne tætte, uigennemtrængelige hegn.


Den smukke skipperby er fyldt med små haver.


På de få strandenge ser man kveller, sandkryb, tagrør, strandkarse, mælde, gåsefod, strandasters og strandmalurt. Måger og terner yngler nogle steder. De almindelige kystfugle som rødben, stor præstekrave og strandskade ses mange steder. Skarverne raster på pæle og store sten.


Ved stenrevene på Strynøs sydspids raster svømmeænder og vadefugle på træk forår og efterår.


I byen er der til gengæld en vrimmel af mindre fugle. Jernspurv, gulbug, sangdrossel, solsort, gærdesmutte, rødstjert, gærdesanger, stillids, blåmejse, musvit, grønirisk, tornirisk, bogfinke, stær og mange gråspurve. I hegnene hører du i hele sommerperioden hanner af tornsanger der har travlt med at hævde territorium.

Der er harer på øen og gråænder og fasaner udsættes af de lokale jægere, så der er god mulighed for jagt.


Der liver salamander, grøn frø og grønbroget tudse i øens vandhuller.Strynø mølle
I 1832 fik godsejeren kgl. tilladelse til at opføre en mølle på Strynø.
Møllen blev anbragt der hvor vindforholdene var bedst og hvor det samtidig var let transportmæssigt I 1855 stod mølle klar.

Oprindeligt var møllen stråtækt; men det er senere udskiftet med tjærepap..... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Vejret ved Strynø Strynø kirke Færgefart Strynø Natur på Strynø Strynø mølle Nyttige telefonnumre Ferie i Danmark Strande ved Strynø Strynø bådmuseum Camping i Danmark Hotel Kort over Stynø
 
 
 Du er her: Strynø - Netannoncer Strynø - - Hvad er Strynø en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.